header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

สถานการณ์น้ำฝน-น้ำท่าในจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น. และการคาดการณ์ฝนในอีก 3 วันข้างหน้า

 


Nedrac 30Nov 1

Nedrac 30Nov 2

Nedrac 30Nov 3