header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
media-2

รายการ "สภากาแฟ"

โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกอากาศเวลา 10.00 - 11.00 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ. FM 88 MHz

 

 

รับฟังรายการสด click.gif

 

รายการย้อนหลัง 

RDOCoffee-EP1  

สภากาแฟ ตอนที่ 1 การขับเคลื่อนภารกิจด้าน Engagement ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ออกอากาศวันที่ 8 สิงหาคม 2560

RDOCoffee-EP2  

สภากาแฟ ตอนที่ 2 กิจกรรมตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ออกอากาศวันที่ 5 กันยายน 2560

RDOCoffee-EP3  

สภากาแฟ ตอนที่ 3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสืบค้นคุณค่าวัฒธรรมอาหารพื้น
ออกอากาศวันที่ 3 ตุลาคม 2560

RDOCoffee-EP4  

สภากาแฟ ตอนที่ 4 มหัศจรรย์ทองพันชั่ง จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์
ออกอากาศวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

RDOCoffee-EP5   สภากาแฟ ตอนที่ 5 การวิจัยแบบบูรณาการ
ออกอากาศวันที่ 5 ธันวาคม 2560
RDOCoffee EP6   สภากาแฟ ตอนที่ 6 งานแปรรูปกาบกล้วยเป็นผลิตภันฑ์และบรรจุภันฑ์
ออกอากาศวันที่ 2 มกราคม 2561
RDOCoffee EP7   สภากาแฟ ตอนที่ 7 สถานการณ์ฝุ่นควันในกรุงเทพมหานคร
ออกอากาศวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
RDOCoffee EP8   สภากาแฟ ตอนที่ 8 ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ออกอากาศวันที่ 6 มีนาคม 2561
RDOCoffee EP9   สภากาแฟ ตอนที่ 9 โครงการเครื่องผลิตน้ำร้อนและไอน้ำแรงดันสูงพลังงานแสงอาทิตย์
ออกอากาศวันที่ 3 เมษายน 2561
RDOCoffee EP10   สภากาแฟ ตอนที่ 10 Derma Cellulose GG แผ่นแปะแผลจากแบคทีเรียเซลลูโลสเมมเบรน
ออกอากาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
RDOCoffee EP11   สภากาแฟ ตอนที่ 11 การประชุมยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6
ออกอากาศวันที่ 5 มิถุนายน 2561
RDOCoffee EP12   สภากาแฟ ตอนที่ 12 ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร
ออกอากาศวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
RDOCoffee EP13   สภากาแฟ ตอนที่ 13 เชื้อเพลิงดีโซฮอลที่เติมส่วนกลั่นกรดไขมันปาล์มเป็นสารอิมัลซิไฟเออร์
ออกอากาศวันที่ 7 สิงหาคม 2561
RDOCoffee EP14   สภากาแฟ ตอนที่ 14 "หาดใหญ่เข็มแข็ง...สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 9"
ออกอากาศวันที่ 2 ตุลาคม 2561
RDOCoffee EP15   สภากาแฟ ตอนที่ 15 "ท่องเที่ยววิถีนา"
ออกอากาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
RDOCoffee EP16   สภากาแฟ ตอนที่ 16 นิทรรศการผลงานศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์
ออกอากาศวันที่ 8 มกราคม 2562
RDOCoffee EP17  

สภากาแฟ ตอนที่ 17 งานวิจัยและนวัตกรรมด้านปาล์มน้ำมันและยางพาราของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ออกอากาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

RDOCoffee EP18   สภากาแฟ ตอนที่ 18 โครงการเกตย์เวย์สำหรับสรรพสิ่งและแพลตฟอร์ม
ออกอากาศวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
RDOCoffee EP19  

สภากาแฟ ตอนที่ 19 การแพทย์แม่นยำ
ออกอากาศวันที่ 4 มิถุนายน 2562

RDOCoffee EP20   สภากาแฟ ตอนที่ 20 โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
ออกอากาศวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
RDOCoffee EP21  

สภากาแฟ ตอนที่ 21 ผลงานวิจัยนวัตกรรมนิติพันธุศาสตร์
ออกอากาศวันที่ 6 สิงหาคม 2562

 

RDOCoffee EP22   สภากาแฟ ตอนที่ 22 วัสดุซับแรงกระแทกผลิตจากยางพารา
ออกอากาศวันที่ 3 กันยายน 2562
RDOCoffee EP23   สภากาแฟ ตอนที่ 23 หนูจำลองจากยางพาราสำหรับฝึกหัดทำปฏิบัติการ
ออกอากาศวันที่ 1 ตุลาคม 2562
RDOCoffee EP24   สภากาแฟ ตอนที่ 24 โครงการ ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
ออกอากาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
RDOCoffee EP25   สภากาแฟ ตอนที่ 25 ขมิ้นฟู่
ออกอากาศวันที่ 3 ธันวาคม 2562
RDOCoffee EP26   สภากาแฟ ตอนที่ 26 PSU Reseearch EXPO
ออกอากาศวันที่ 7 มกราคม 2563
RDOCoffee EP27   สภากาแฟ ตอนที่ 27 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บนแผนที่ออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ออกอากาศวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
RDOCoffee EP28   สภากาแฟ ตอนที่ 28 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอทุนวิจัยของประเทศและการจัดสรรทุนตามแพลตที่สำคัญ
ออกอากาศวันที่ 3 มีนาคม 2563
RDOCoffee EP28   สภากาแฟ ตอนที่ 29 ยางหุ้มรองเท้าป้องกันโควิด-19
ออกอากาศวันที่ 2 มิถุนายน 2563