header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

งาน “วันนักวิจัย และนวัตกรรม ม.อ.” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554
และการปาฐกถาพิเศษ “ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข” ครั้งที่ 2
วันที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-13.30 น.
ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

   
ภาพกิจกรรม   กำหนดการ  
     
แบบฟอร์ม   รายชื่อผู้รับเกียรติบัตร    
แบบฟอร์มรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการมอบเกียรติบัตร งานวันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2554 สามารถ download ได้ที่นี่   หมายเหตุ ข้อมูลที่ปรับปรุง ดังนี้
1.ตัวอักษรสีแดงคือข้อมูลที่แก้ไข จากเดิมเป็นข้อมูลใหม่
2.ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ข้อมูลเพิ่ม