header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดครุภัณฑ์วิจัย เครื่องสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา