header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิจัย เครื่องบรรจุซองผงแนวตั้งแบบอัตโนมัติ และ ตู้ทำแห้งด้วยลมร้อนแบบถาดหมุน

 

เครื่องบรรจุซองผงแนวตั้งแบบอัตโนมัติ

 

ตู้ทำแห้งด้วยลมร้อนแบบถาดหมุน