header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิจัยจำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย

     - เครื่องบดลดขนาดตัวอย่างแบบกระแทก (Ball Mill)

     - เครื่องบดตัวอย่างความเร็วสูงแบบ Variable Speed Rotor Mill

     - เครื่องบดตัวอย่างชนิดตัดพร้อมอุปกรณ์ (Cutting Mill)

     - เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแบบอัตโนมัติ

 

ผู้ชนะการประกวดราคา