header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 

 

ประกาศประกวดราคา