พิมพ์

     สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วิจัยถ่ายทอดและบ่มเพาะฐานความรู้ทางสังคมเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาคใต้ ด้วยวิธิประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียด ดังนี้

 

ประกาศมหาวิทยาลัย

 

รายละเอียด: | ฮิต: 316