header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

     โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 

 

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฐานวางโปรเจคเตอร์

 

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1

 

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2

 

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่