พิมพ์

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด)


รายละเอียด: | ฮิต: 1100