header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ตามรายละเอียด ดังนี้

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมารักษาความปลอดภัย)