พิมพ์

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ตามรายละเอียด ดังนี้

1.แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสิ้นเปลืองอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

2.แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์

3.แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ

4.แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการ


รายละเอียด: | ฮิต: 1310