header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ตามรายละเอียด ดังนี้

1.ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์


2.ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการ