header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PSU RDO

     ตามที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

      บัดนี้ การคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวตามรายละเอียดในประกาศ

 

ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก click-normal.gif