header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

logo_perin123[1].png

   

       ตามที่ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกคือ นางสาวกัญญารัตน์ สฤษฎ์พงศ์ทีรฆ 

 

       ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7428-6940 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือก click normal