header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

logo_perin123[1].png

   

       ตามที่ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.30 น. และให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

          1. แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย

          2. นำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงในวันสอบ 

          3. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตึกและตลอดเวลาในขณะสอบ

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7428-6940 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน click normal