header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PSU RDO

     ตามที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา นั้น

     บัดนี้การคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายพงศกร พัฒกอ โดยขอให้มารายงานตัวตามรายละเอียดในประกาศ

 

ประกาศรายชื่อ download icon