header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PSU RDO

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาณ์ตามวัน-เวลา ในประกาศฯ 

     - ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์) click normal

     - ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานด้านเครือข่ายวิจัย) click normal

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7428-6940 / 08-8784-0678 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.