พิมพ์

- รางวัล The IFA Innovation Gold Medal จาก The International Federation of Inventors’ Associations ประเทศเกาหลี การประกวด 2009 SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR (SIIF)
- รางวัล Gold Prize จาก The Seoul international invention fair 2009 การประกวด 2009 SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR (SIIF), Korea

ผลงาน "อุปกรณ์ช่วยผ่าตัดโรคพังผืดกดรัดเส้นประสาทข้อมือ "สงขลานครินทร์"  (PSU- Carpal Tunnel Retractor)"
โดย ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
คณะแพทยศาสตร์

รางวัล Silver Prize จาก The Seoul international invention fair 2009 งานประกวด 2009 SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR (SIIF), Korea

ผลงาน"A new tool for bony deformity correction"
โดย ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
คณะแพทยศาสตร์

รายละเอียด: | ฮิต: 2030