พิมพ์

“48th International Exhibition of Inventions of Geneva” ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2564 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

INTER-Boonsin.png  

 

รางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน) 

รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ และทีมวิจัย ที่พาผลงานเรื่อง "อุปกรณ์หนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ" เข้าร่วมประกวด และได้รับ จากงาน

 

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 432