header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PERIN MOU 23

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.ดร.นายแพทย์ สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ ดร.วัฒนา รติสมิทธิ์ หัวหน้าโครงการวิจัย "โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์" จากบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ โดยมี คุณมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไป และ คุณประวิตร เตโชอภิวัฒนกุล หัวหน้าแผนกวิศวกรรม โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ร่วมลงนาม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 นี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

PERIN MOU

     สำหรับงานวิจัย "โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์" เป็นนวัตกรรมแผงรับแสงอาทิตย์แบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาตั้งแต่ปี 2552 โดยมี ดร.วัฒนา รติสมิทธิ์ เป็นหัวเรือใหญ่ของโครงการ ด้วยแรงผลักดันที่ต้องการสร้างนวัตกรรมรุ่นใหม่จากฝีมือคนไทย ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ภายใต้แนวคิดในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ ที่กลุ่มโรงแรม รีสอร์ท นิยมใช้เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของรัฐบาล ซึ่งหลังจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับโรงแรมเซ็นทารา จะมีความร่วมมือในด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกต่อไป

ติดตามรายละเอียดโครงการวิจัย CLICK

 • PERIN-MOU-1
 • PERIN-MOU-10
 • PERIN-MOU-11
 • PERIN-MOU-12
 • PERIN-MOU-13
 • PERIN-MOU-14
 • PERIN-MOU-15
 • PERIN-MOU-16
 • PERIN-MOU-17
 • PERIN-MOU-18
 • PERIN-MOU-19
 • PERIN-MOU-2
 • PERIN-MOU-20
 • PERIN-MOU-21
 • PERIN-MOU-22
 • PERIN-MOU-24
 • PERIN-MOU-25
 • PERIN-MOU-26
 • PERIN-MOU-27
 • PERIN-MOU-28
 • PERIN-MOU-29
 • PERIN-MOU-3
 • PERIN-MOU-30
 • PERIN-MOU-31
 • PERIN-MOU-32
 • PERIN-MOU-33
 • PERIN-MOU-34
 • PERIN-MOU-35
 • PERIN-MOU-36
 • PERIN-MOU-37
 • PERIN-MOU-4
 • PERIN-MOU-5
 • PERIN-MOU-6
 • PERIN-MOU-7
 • PERIN-MOU-8
 • PERIN-MOU-9

 

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา