header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PERIN-WATTANA-21.JPG

      เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายประชาสัมพันธ์ "โครงการสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์แผงรับแสงอาทิตย์รุ่นใหม่ (CCPC) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้ในเชิงพาณิชย์สำหรับการทำน้ำร้อนในธุรกิจโรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรม" กับ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.วัฒนา รติสมิทธ์ หัวหน้าโครงการวิจัย เข้าร่วมและนำเสนอการทำงานของโครงการดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมได้รู้ถึงที่มาที่ไปของโครงการ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน และผลักดันเทคโนโลยีจากนักวิจัยไทยต่อไป

 

 

 • PERIN-WATTANA-1
 • PERIN-WATTANA-10
 • PERIN-WATTANA-11
 • PERIN-WATTANA-12
 • PERIN-WATTANA-13
 • PERIN-WATTANA-14
 • PERIN-WATTANA-15
 • PERIN-WATTANA-16
 • PERIN-WATTANA-17
 • PERIN-WATTANA-18
 • PERIN-WATTANA-19
 • PERIN-WATTANA-2
 • PERIN-WATTANA-20
 • PERIN-WATTANA-22
 • PERIN-WATTANA-23
 • PERIN-WATTANA-24
 • PERIN-WATTANA-25
 • PERIN-WATTANA-26
 • PERIN-WATTANA-27
 • PERIN-WATTANA-28
 • PERIN-WATTANA-29
 • PERIN-WATTANA-3
 • PERIN-WATTANA-30
 • PERIN-WATTANA-31
 • PERIN-WATTANA-32
 • PERIN-WATTANA-33
 • PERIN-WATTANA-34
 • PERIN-WATTANA-35
 • PERIN-WATTANA-36
 • PERIN-WATTANA-37
 • PERIN-WATTANA-38
 • PERIN-WATTANA-39
 • PERIN-WATTANA-4
 • PERIN-WATTANA-40
 • PERIN-WATTANA-41
 • PERIN-WATTANA-42
 • PERIN-WATTANA-43
 • PERIN-WATTANA-44
 • PERIN-WATTANA-45
 • PERIN-WATTANA-46
 • PERIN-WATTANA-47
 • PERIN-WATTANA-48
 • PERIN-WATTANA-49
 • PERIN-WATTANA-5
 • PERIN-WATTANA-50
 • PERIN-WATTANA-51
 • PERIN-WATTANA-52
 • PERIN-WATTANA-53
 • PERIN-WATTANA-54
 • PERIN-WATTANA-55
 • PERIN-WATTANA-56
 • PERIN-WATTANA-57
 • PERIN-WATTANA-58
 • PERIN-WATTANA-59
 • PERIN-WATTANA-6
 • PERIN-WATTANA-60
 • PERIN-WATTANA-61
 • PERIN-WATTANA-62
 • PERIN-WATTANA-63
 • PERIN-WATTANA-64
 • PERIN-WATTANA-7
 • PERIN-WATTANA-8
 • PERIN-WATTANA-9

 

 

 

 

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน