header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

TipcovisitPSU 12

     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วยอาจารย์ นักวิจัย และผู้แทนจากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะจากบริษัททิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด ในโอกาสการศึกษาดูงานและหารือเบื้องต้นเพื่อความร่วมมือในการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต

      สำหรับบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด นำโดยคุณธีระพงศ์ สายสิญจน์ Director Extraction Factory & OEM/ODM Management ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ว่า “อยากร่วมหารือและเยี่ยมชมเครื่องมือและศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อจะได้เห็นถึงกระบวนการในการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดสมุนไพร เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้แก่พนักงานของทิปโก้ อีกทั้งการหารือเรื่องการเข้าถึงสิทธิบัตรที่ทางมหาวิทยาลัยมีอยู่ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ได้ รวมถึงต้องการเข้าพบ ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เรื่องงานวิจัยสารสกัดรจากว่านหอมแดง เพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์และอุตสาหกรรมด้านสารกันเสียจากสารสกัดธรรมชาติ”

      ด้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากจะเป็นการร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาแล้ว ยังมีการนำเสนอเรื่อง “การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย” โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ การนำเสนอเรื่อง “เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย” โดย ดร.สุพรรณี ธัญญะภู จากโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ การนำเสนอเรื่อง “งานวิจัยสารสกัดจากว่านหอมแดง และผลงานวิจัยด้านสมุนไพรในสถานวิจัย” โดย ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ผอ.สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การนำเสนอเรื่อง “งานวิจัยของสถานวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม” และปิดท้ายกันที่การนำเสนอเรื่อง “งานวิจัยทางด้านสมุนไพรเรื่อง กรรมวิธีการสกัดและทำให้บริสุทธิ์ของสารสกัดเฟิร์นที่มีอินเตอร์รับตินบีเป็นสารสำคัญและการใช้สารสกัดดังกล่าวมในผลิตภัณฑ์สำหรับลดความอ้วน” โดย ผศ.ดร.สิรีวรรณ แก้วสาวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จากนั้นไปเยี่ยมชมเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยภายใต้การดูแลของโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

 

 • TipcovisitPSU-1
 • TipcovisitPSU-10
 • TipcovisitPSU-11
 • TipcovisitPSU-13
 • TipcovisitPSU-14
 • TipcovisitPSU-15
 • TipcovisitPSU-16
 • TipcovisitPSU-2
 • TipcovisitPSU-3
 • TipcovisitPSU-4
 • TipcovisitPSU-5
 • TipcovisitPSU-6
 • TipcovisitPSU-7
 • TipcovisitPSU-8
 • TipcovisitPSU-9


ข่าว : กรกมล ขุนเพชร

นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.