พิมพ์

logorubberth  Nr-IRI.png

     การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2564 ตามแบบฟอร์ม ว.1 ทางด้านการผลิต เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเชิงนโยบาย โดยลักษณะของงานวิจัยต้องสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2563-2565) ยุทธศาสตร์องค์กรการยางแห่งประเทศไทย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2574)

     ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอมายังกองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5791576 ต่อ 307

 

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ.

 

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 2561