header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

  InDay2017-40.jpg  InDay2017-11.jpg

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมนักวิจัย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560" Thailand Inventors' Day 2017 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

  InDay2017-31.jpg  InDay2017-37.jpg 

     โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคใต้ และมีผลงานวิจัยด้านยางพาราเป็นที่ยอมรับ และเกิดเป็นความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา นำผลงานวิจัยด้านยางพาราไปจัดแสดงดังต่อไปนี้

  InDay2017-1.jpg  InDay2017-19.jpg

       1. ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ (สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน) ผลงานของ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี และคณะ โดยเป็นวัสดุที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน มีการใช้งานคล้ายยางกึ่งสำเร็จรูป สามารถแปรรูปได้ที่อุณหภูมิต่ำคือระหว่าง 70 - 75 องศาเซลเซียส หรือระดับน้ำร้อนในครัว และแข็งตัวเมื่อเย็นลง ทำให้สามารถปั้นด้วยมือและลอกลายตามพื้นผิวต่างๆ จนนำไปประยุกต์ใช้ในงานพิสูจน์หลักฐานได้ ในระยะเวลาอันสั้น (ต่ำกว่า 2 นาที) ลายที่ได้มีการคงรูป ไม่หดตัวหรือเปลี่ยนสภาพ อีกทั้งยังมีราคาถูก เหมาะสมกับการใช้งานจริง 

       2. ฉนวนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากยางธรรมชาติผสมสารทนไฟปราศจากฮาโลเจน ผลงานของ ผศ.ดร.ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ และคณะ พัฒนามาจากการผสมระหว่างยางธรรมชาติกับเทอร์โมพลาสติกพอลิโอเลฟิน เพิ่มประสิทธิภาพการทนไฟของวัสดุด้วยการเติมสารทนไฟอนินทรีย์ที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ ซึ่งไม่มีส่วนประกอบของสารฮาโลเจนที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ตามมารตฐานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังได้เปรียบในด้านของต้นทุนวัตถุดิิบและความไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

  InDay2017-2.jpg  InDay2017-3.jpg

       3. ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่จะเพิ่มความกระชับ ป้องกันการบาด กันลื่น เหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่ต้องการจับให้กระชับขึ้น พร้อมยืดอายุการใช้งานด้วยการเคลือบยางพารา

       4. ยางบีบมือเพื่อสุขภาพ ผลิตจากยางธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยในการไหลเวียนของโลหิต กระตุ้นระบบประสาทบริเวณมือและจุดที่อยู่บนฝ่ามือที่เชื่อมต่ออวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย เหมาะสำหรับให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอาการนิ้วล็อค ใช้บีบเพื่อออกกำลังกาย

       5. ยางยืดออกกำลังกาย อุปกรณ์สำหรับทำกายภาพในผู้ป่วยข้อไหล่ติดหรือออฟฟิสซินโดรม ช่วยให้มีการยืดเหียดกล้ามเนื้อ ช่วยเสริมแรงต้านในการออกกำลังกายได้ดี สร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ 

       6. อุปกรณ์ช่วยลดความดันในส้นเท้า เป็นผลการวิจัยเพื่อผลิตอุปกรณ์รองช่วยลดความดันในส้นเท้าจากยางธรรมชาติ สำหรับบำบัดรักษาอาการปวดส้นเท้า สามารถลดและกระจายแรงกดทับบริเวณส้นเท้าได้ดี มีความยืดหยุ่นและทนทาน เพราะทำจากยางธรรมชาติ 100% 

InDay2017-49.jpg

     นอกจากการนำเสนอผลงานแล้ว ภายในงานยังมีการมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่ง รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี โดยมีนักวิจัยได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

  InDay2017-41  InDay2017-12

       1. ผลงานเรื่อง "ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมด้วยยางพาราสกัดโปรตีน" (Innovation of Colostomy Appligance from Deproteinised) ของ ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ และคณะ ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

  InDay2017-42  InDay2017-8

       2. ผลงานเรื่อง "ชุดตรวจปริมาณเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัด" (Cost Effective Test Kit for Methamphetamine Quantification) ของ รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ และคณะ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

  InDay2017-43  InDay2017-4

       3. ผลงานเรื่อง "ตัวดูดซับคอมโพสิทชนิดใหม่ อนุภาคแม่เหล็กนาโน ท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นและอัลจิเนตสำหรับสกัดและเพิ่มความเข้มข้นสารพิษโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน" (A New Composite Sorbent of Magnetite Nanoparticles, Multiwalled Carbon Nanotubes and Alginate for the Extraction and Preconcentration of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) ของ ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

  InDay2017-44  InDay2017-5

       4. ผลงานเรื่อง "อุปกรณ์สกัดสารสเตอร์บรัชแบบพกพาสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงในตัวอย่างผักและผลไม้" (A Portable Stir-brush Microextractor Device for Analysis of Contaminated Pesticides in Fruit and Vegetables) ของ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย และคณะ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

  InDay2017-45  InDay2017-7

       5. ผลงานเรื่อง "ปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิววัสดุด้วยไฟฟ้าแบบพกพา" (Portable Electroplating and Electroetching Pen) ของ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 

 

     ท่านสามารถติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ click.gif

     ท่านสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ click.gif