header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

LOreal2022 22  LOreal2022 5

     สำนักวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร นักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และ สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2565 ซึ่งมอบทุนวิจัย 250,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ ให้แก่นักวิจัยสตรีที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างประโยชน์ต่อสังคมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน อันเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสำคัญมากว่า 20 ปี โดยมีพิธีแถลงข่าวและรับมอบทุนไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ดิ แอทธินี โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีด้วย

LOreal2022 8  LOreal2022 17

     โดยผลงานที่นำพาอาจารย์ไปคว้าทุนวิจัยนี้ คือผลงานเรื่อง “การบูรณาการคุณลักษณะทางนิเวศสรีรวิทยาของหญ้าทะเลเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศและความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน” ซึ่งได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพ และจัดเป็นหนึ่งในระบบนิเวศคาร์บอนสีซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แหล่งหญ้าทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถกักเก็บคาร์บอนได้สูง คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล  ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้จะกลายเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการฟื้นฟูระบบนิเวศหญ้าทะเล ช่วยระบุสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมถึงปัจจัยคุกคาม เพื่อเพิ่มโอกาสและความสำเร็จในการฟื้นฟูระบบนิเวศหญ้าทะเล นำไปสู่การลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรหญ้าทะเล เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน ซึ่งนอกจากจะเพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนแล้ว ยังนำไปสู่การเพิ่มแหล่งที่อยู่ของสัตว์ทะเล การรักษาระดับธาตุอาหารในน้ำและการลดการกัดเซาะชายฝั่ง และสามารถนำไปต่อยอดการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่อื่นๆได้อีกด้วย

LOreal2022 31  LOreal2022 44

     สำหรับทุนวิจัยนี้ นายแพทริค จีโร กรรมการผู้จัดการ ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวว่า ในฐานะที่ลอรีอัลเป็นบริษัทความงามที่ให้ความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ ทำงานด้านสนับสนุนและเสริมสร้างพลังสตรี จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนพื้นที่ของสตรีในแวดวงวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งผู้หญิงยังคงประสบความยากลำบากในการศึกษาและการประกอบอาชีพในสายงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทางบริษัทเองจึงตั้งใจที่จะมอบการสนับสนุนแก่นักวิจัยสตรีไทยต่อไป เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้วงการวิทยาศาสตร์ไทย รวมถึงผลักดันให้นักวิจัยสตรีไทยได้มีโอกาสเปล่งประกายบนเวทีโลกอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีนักวิจัยสตรีไทยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนี้รวมแล้วทั้งสิ้น 81 ท่าน จาก 20 สถาบัน

 

 ประมวลภาพกิจกรรม

 

 • LOreal2022-1
 • LOreal2022-10
 • LOreal2022-11
 • LOreal2022-12
 • LOreal2022-13
 • LOreal2022-14
 • LOreal2022-15
 • LOreal2022-16
 • LOreal2022-18
 • LOreal2022-19
 • LOreal2022-2
 • LOreal2022-20
 • LOreal2022-21
 • LOreal2022-23
 • LOreal2022-24
 • LOreal2022-25
 • LOreal2022-26
 • LOreal2022-27
 • LOreal2022-29
 • LOreal2022-3
 • LOreal2022-30
 • LOreal2022-32
 • LOreal2022-33
 • LOreal2022-34
 • LOreal2022-35
 • LOreal2022-36
 • LOreal2022-37
 • LOreal2022-38
 • LOreal2022-39
 • LOreal2022-4
 • LOreal2022-40
 • LOreal2022-41
 • LOreal2022-42
 • LOreal2022-43
 • LOreal2022-45
 • LOreal2022-46
 • LOreal2022-47
 • LOreal2022-6
 • LOreal2022-7
 • LOreal2022-9

เทปบันทึกภาพพิธีแถลงข่าว

LIVELoreal

เทปบันทึกภาพพิธีมอบทุนวิจัย

LIVELoreal