header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

     สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม "คาราวาน วิ..จากใจ" เพื่อพูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนความเห็นกับทีมบริหารและนักวิจัย ในทุกคณะ/วิทยาเขต โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ผศ.พัชรียา ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี

 • IMG_0657
 • IMG_0660
 • IMG_0668
 • IMG_0670
 • IMG_0681
 • IMG_0688
 • IMG_0690
 • IMG_0697
 • IMG_0699
 • IMG_0702
 • IMG_0707
 • IMG_0711
 • IMG_0713
 • IMG_0717
 • IMG_0723
 • IMG_0728
 • IMG_0730
 • IMG_0732
 • IMG_0734
 • IMG_0739
 • IMG_0741