header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

คาราวาน วิ..จากใจ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมพบปะนักวิจัยประจำปี 2558 ภายใต้ชื่อโครงการ "คาราวาน วิ..จากใจ" เพื่อพูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนความเห็นกับทีมบริหารและนักวิจัย ในทุกคณะ/วิทยาเขต โดยเมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย เข้าร่วมกิจกรรม ในคณะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • IMG_9085
 • IMG_9091
 • IMG_9105
 • IMG_9121
 • IMG_9130
 • IMG_9136
 • IMG_9143
 • IMG_9146
 • IMG_9149
 • IMG_9153
 • IMG_9175
 • IMG_9176
 • IMG_9192
 • IMG_9226
 • IMG_9235
 • IMG_9242
 • IMG_9247
 • IMG_9249
 • IMG_9252
 • IMG_9267
 • IMG_9273