header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

กิจกรรมคาราวาน วิ..จากใจ ณ คณะเภสัชศาสตร์

                        สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกับนักวิจัยและผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อกิจกรรม คาราวาน วิ..จากใจ ณ ห้องประชุม 1302 อาคารบริหาร คณะเภสัชศาสตร์

 • 56-04_Pharmacy-1
 • 56-04_Pharmacy-10
 • 56-04_Pharmacy-11
 • 56-04_Pharmacy-12
 • 56-04_Pharmacy-13
 • 56-04_Pharmacy-2
 • 56-04_Pharmacy-3
 • 56-04_Pharmacy-4
 • 56-04_Pharmacy-5
 • 56-04_Pharmacy-6
 • 56-04_Pharmacy-7
 • 56-04_Pharmacy-8
 • 56-04_Pharmacy-9