พิมพ์

 

ทุนวิจัย

    ประเภททุนวิจัย


1. พัฒนานักวิจัย

2. ทั่วไป

3. ความร่วมมือกับต่างประเทศ (CR)

4. วิจัยสถาบัน


** คลิก tab ด้านบน ตามหัวข้อประเภททุน

1

1. พัฒนานักวิจัย

1. ประกาศทุน

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอทุน

3. เอกสารอื่นๆ 

4. การตั้งงบประมาณ

5. รายงานรูปแบบใหม่ : รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)

รูปแบบที่ 1 (รายงานรูปแบบเดิม)
รายงานโครงการชุด
รายงานโครงการย่อย
รายงานโครงการเดี่ยว

รูปแบบที่ 2 (รายงานที่รวบรวมผลงานตีพิมพ์)
รายงานโครงการชุด
รายงานโครงการย่อย
รายงานโครงการเดี่ยว

 

 

2

2. ทั่วไป

1. ประกาศทุน

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอทุน

3. เอกสารอื่นๆ

4. การตั้งงบประมาณ

5. รายงานรูปแบบใหม่ : รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)

รูปแบบที่ 1 (รายงานรูปแบบเดิม)
รายงานโครงการชุด
รายงานโครงการย่อย
รายงานโครงการเดี่ยว

รูปแบบที่ 2 (รายงานที่รวบรวมผลงานตีพิมพ์)
รายงานโครงการชุด
รายงานโครงการย่อย
รายงานโครงการเดี่ยว

 

3

3. ความร่วมมือกับต่างประเทศ (CR)

1. ประกาศทุน

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอทุน

3. เอกสารอื่นๆ

4. การตั้งงบประมาณ

6. รายงานรูปแบบใหม่ : รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)

รูปแบบที่ 1 (รายงานรูปแบบเดิม)
รายงานโครงการชุด
รายงานโครงการย่อย
รายงานโครงการเดี่ยว

รูปแบบที่ 2 (รายงานที่รวบรวมผลงานตีพิมพ์)
รายงานโครงการชุด
รายงานโครงการย่อย
รายงานโครงการเดี่ยว

 

ทุนวิจัย

    ประเภทสนับสนุนนักวิจัย


1. เงินทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่

1. ประกาศทุน

2. แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (แบบวิจัย 5/รายได้)

2. เงินทุนส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นกลาง

1. ประกาศทุน

2. แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (แบบวิจัย 5/รายได้)

3. ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ

1. ประกาศทุน

1.1. ค่าใช้จ่ายรายประเทศ (สำนักงาน ก.พ.)

2. ใบสมัครขอรับทุน

3. แบบฟอร์มอื่นๆ

4. ทุนเมธาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. ประกาศทุน

2. แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (แบบวิจัย 5/รายได้)

5. ทุนปราชญาจารย์

1. ประกาศทุน

2. แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (แบบวิจัย 5/รายได้)

 


 

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     คุณปิยะภรณ์ รุยอ่อน โทร.074-28-6958
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

<< ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ปีอื่นๆ >>

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 9572