header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 นำโดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย และผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่และสารสนเทศวิจัย ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นประธานเปิดงาน


           หลังจากทำพิธีเปิดงานแล้ว ได้มีการมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2557 รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2557 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีบุคลากรได้รับถึง 7 รางวัล รวมไปถึงรางวัลใหญ่อย่าง นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ที่ปีนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ถือเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติท่านที่ 6 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   

         ต่อจากนั้น ประธานในพิธีได้เข้าชมบูธนิทรรศการภายในงานที่มีกว่า 100 ผลงาน โดยได้เข้าเยี่ยมบูธของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปีนี้นำงานวิจัยของ รศ.ดร.เจษฏา วรรณสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาจัดแสดง พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  5801 inventor 7  5801 inventor 8   

        โดยภายในงานนี้ นอกจากมีการมอบรางวัลแล้ว ยังมีการแถลงข่าวและพูดคุยกับนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2557 ทั้ง 12 ท่านอีกด้วย

      5801 inventor 14         

        สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถมาที่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี บูธมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (F67) ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นี้