header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

สป.อว. ร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567

  • หัวข้อ "โครงการวิจัยไทย-ฝรั่งเศส: เขียนอย่างไรให้โดนใจและทำอย่างไรให้ยั่งยืน"
  • หัวข้อ "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส"
  • หัวข้อ "การดำเนินโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ในส่วนของฝรั่งเศส"

TH France

ในวันที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting (Meeting ID: 937 0040 1002 , Passcode: 138443)

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/3N5z3qz (ภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2565)