header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม ในหัวข้อเรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting นั้น

     เบื้องต้นได้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม CLICK

     หมายเหตุ Link Zoom จะจัดส่งให้ทาง Email ผู้เข้าร่วมในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

Ecthic Poster Edit

Download กำหนดการจัดกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอรุณวรรณ แซ่อิ้ว โทร. 0-7428-6955 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.