header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

    ขอเชิญส่งบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วม การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 (RANC2021) ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทยเพื่อสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

 RANC2021 ADD

เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2564 (ขยายเวลา)

to-website.png

 RANC2021