header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

famelablogo.png

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ British Council Thailand และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ FameLab Thailand 2021 โดยเป็นการแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี ซึ่งจัดขึ้นในหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก และได้สร้างคุณประโยชน์แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จำนวนนับไม่ถ้วน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้เวลา 3 นาทีในการบอกเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน ถูกต้อง กระชับและได้ใจความ ต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ฟัง ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะมีโอกาสเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับนานาชาติและสร้างเครือข่ายจากคนในแวดวงการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป

FameLab2021 Poster

     ผู้สนใจสามารถส่งคลิปสื่อสาร บอกเล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์ หรือหัวข้องานวิจัยของคุณ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ที่ click.gif 

ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นี้เท่านั้น (ขยายเวลารับสมัคร)

to-website.png