header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

Ureka2.png

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเชิงลึก และต้องการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้าร่วมโครงการ U.REKA : Deep Technology Discovery รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเชิงลึกที่มีทั้งความใหม่ สำคัญ มีศักยภาพในการนำมาตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ และจดสิทธิบัตร เพื่อแสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฎี และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ พัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำออกสู่ตลาดและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ และสามารถสร้างกิจการ Startup ได้  นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาประเทศด้านระบบนิเวศทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

     ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 นี้ จะมีการแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์โครงการ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเข้าร่วม ในเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ SCB Academy ชั้น 18 อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า (East Tower) 33 ซอยพหลโยธิน 29 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมclick.gif

ภายในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

กำหนดการแถลงข่าว CLICK!

 

สำหรับโครงการ U.REKA เป็นความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ลงนามร่วมกับบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส, บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2562 นี้

สมัครเข้าร่วมโครงการ CLICK!

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม CLICK!