header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

labsaftysummit-poster.jpg

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ในวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการบรรยายพิเศษ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการ รวมถึงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระหว่าง วช. กับหน่วยงานเครือข่ายในภูมิภาค : ภาคใต้

     โดยในเวลา 13.00 - 15.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2561 มีการบรรยายในหัวข้อ "มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ กพอ.ใหม่)" โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณเสาวภา คำมิสา โทร.084-6327888 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ฟรี click.gif

รับเพียง 200 ท่านเท่านั้น

กำหนดการจัดกิจกรรม click.gif