header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

งาน ม.อ. วิชาการ ปี 2558
PSU OPEN WEEK 2015

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “2558 ม.อ.วิชาการ ร่วมกับชุมชน พัฒนาสังคม สู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนจากงานวิจัยที่สั่งสมมาตลอด 47 ปี ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ให้เยาวชนเรียนรู้ ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนภาคใต้ และพบ 60 สถาบันการศึกษา จำนวน 160 คูหา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา โดยนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2558

 

 • openweek-58-1
 • openweek-58-10
 • openweek-58-11
 • openweek-58-12
 • openweek-58-13
 • openweek-58-14
 • openweek-58-15
 • openweek-58-16
 • openweek-58-17
 • openweek-58-18
 • openweek-58-19
 • openweek-58-2
 • openweek-58-20
 • openweek-58-21
 • openweek-58-22
 • openweek-58-23
 • openweek-58-24
 • openweek-58-25
 • openweek-58-26
 • openweek-58-27
 • openweek-58-28
 • openweek-58-29
 • openweek-58-3
 • openweek-58-30
 • openweek-58-31
 • openweek-58-32
 • openweek-58-33
 • openweek-58-34
 • openweek-58-35
 • openweek-58-36
 • openweek-58-37
 • openweek-58-38
 • openweek-58-39
 • openweek-58-4
 • openweek-58-40
 • openweek-58-41
 • openweek-58-42
 • openweek-58-43
 • openweek-58-44
 • openweek-58-45
 • openweek-58-46
 • openweek-58-47
 • openweek-58-48
 • openweek-58-49
 • openweek-58-5
 • openweek-58-50
 • openweek-58-51
 • openweek-58-52
 • openweek-58-53
 • openweek-58-6
 • openweek-58-7
 • openweek-58-8
 • openweek-58-9