header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
responsive jquery slider joomla

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับเอกอัครราชฑูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

0302-royalkua-19.jpg

     เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธ์ุ รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่และสารสนเทศวิจัย ต้อนรับ ฯพณฯ ดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชฑูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ไทยต่อมาเลเซีย โดยมีการบรรยายสรุปเรื่องผลงานวิจัยด้านยางพาราของมหาวิทยาลัย ร่วมถึงเยี่ยมชมเครื่องมือต่างๆที่ ศูนย์เครื่องมือฯ ของมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการอีกด้วย

 • 0302-royalkua-1
 • 0302-royalkua-10
 • 0302-royalkua-11
 • 0302-royalkua-12
 • 0302-royalkua-13
 • 0302-royalkua-14
 • 0302-royalkua-15
 • 0302-royalkua-16
 • 0302-royalkua-17
 • 0302-royalkua-18
 • 0302-royalkua-2
 • 0302-royalkua-20
 • 0302-royalkua-21
 • 0302-royalkua-22
 • 0302-royalkua-23
 • 0302-royalkua-24
 • 0302-royalkua-25
 • 0302-royalkua-26
 • 0302-royalkua-27
 • 0302-royalkua-28
 • 0302-royalkua-3
 • 0302-royalkua-4
 • 0302-royalkua-5
 • 0302-royalkua-6
 • 0302-royalkua-7
 • 0302-royalkua-8
 • 0302-royalkua-9

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
     ตามที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่
     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...