header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
responsive jquery slider joomla

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเอนกประสงค์
     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเอนกประสงค์...