header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
responsive jquery slider joomla

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการฯ
         ตามที่โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา...