header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
responsive jquery slider joomla

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

WebFuning End15 WebFuningEnd16Jan RDOWebFuningEnd20 WebFuningEnd21JAN WebFuningEnd9March
สมัครได้ วันที่ 10 ธันวาคม 2564 -  15 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.
ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS
สมัครได้ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 -  16 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.
ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS
สมัครได้ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 -  20 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.
ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS
สมัครได้ วันที่ 13 - 21 มกราคม 2565 
ส่งข้อเสนอทาง Email 
สมัครได้ วันที่ 10 มกราคม – 9 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.
ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

 ทุนวิจัยอื่นๆ >>

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย
           ตามที่ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยระบบพลังงานประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์แบบพกพา
     สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียด...

สายตรง ผอ.