header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
responsive jquery slider joomla

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการฯ สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
         ตามที่โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างศูนย์วิจัยถ่ายทอดและบ่มเพาะฐานความรู้ทางสังคมเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาคใต้...