header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
responsive jquery slider joomla

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
     ตามที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร ขอประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้...