-  ร่างประกาศ TOR ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย (Chemical Fume hood)
-  ร่างประกาศ TOR ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย (Programmable Coater)
-  ร่างประกาศ TOR ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย (Sputtering Coater)
-  ร่างประกาศ TOR ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย( High-resolution microscope with camera)
-  ร่างประกาศ TOR ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย(เครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้า)
-  ร่างประกาศ TOR ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย(Plasma cleaner with vacuum pump)
-  ร่างประกาศ TOR ปีงบประมาณ 2561 จ้างจัดนิทรรศการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy