กองทุนวิจัย

{tab กองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน|alias:tab4|red}


  ขอให้กองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัยประจำปี ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี ประกอบด้วย

1. สำเนารายงานทางการเงินของกองทุนวิจัยประจำปี (ฉบับที่ส่งให้กองคลัง) จำนวน 1 ชุด
2. รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัยตามแบบฟอร์ม จำนวน 1 ชุด ดังนี้
- แบบฟอร์ม RF1 download icon
- แบบฟอร์ม RF2 download icon
- แบบฟอร์ม RF3.1 - 3.2 download icon
- แบบฟอร์ม RF4 download icon

โดยส่งมายังสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสกาวเดือน อุ้ยเอ้ง โทร 6947

 

 

{tab ระเบียบ}

ระเบียบกองทุนวิจัย

 

 

{tab ผลการดำเนินงาน}

ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา

ปีงบประมาณ 2555

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

 ปีงบประมาณ 2554

1. การจัดสรรเงินแต่ละกองทุนวิจัยตามวัตถุประสงค์ของระเบียบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

 ปีงบประมาณ 2553

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

 ปีงบประมาณ 2552

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

 ปีงบประมาณ 2551

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

 ปีงบประมาณ 2550

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

 ปีงบประมาณ 2545-2549

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2548-2549
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2545-2549

 

{/tabs}

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy