สถานการณ์ปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคใต้

NadRec   

 โดย ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ Southern Natural Disaster Research Center

 

facebook to website

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง วัดปริมาณฝนได้ 24.4 มิลลิเมตร รองลงมาที่ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา วัดปริมาณฝนได้ 21.4 มิลลิเมตร

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณฝนได้ 51.0 มิลลิเมตร รองลงมาที่ ต.คอหงส์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล วัดปริมาณฝนได้ 22.2 มิลลิเมตร

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง วัดปริมาณฝนได้ 7.0 มิลลิเมตร รองลงมาที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัดปริมาณฝนได้ 5.8 มิลลิเมตร

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา วัดปริมาณฝนได้ 34.6 มิลลิเมตร รองลงมาที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัดปริมาณฝนได้ 18.4 มิลลิเมตร

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกน้อยมาก ซึ่งปริมาณฝนวัดได้มากที่สุดที่ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี วัดปริมาณฝนได้ 0.4 มิลลิเมตร รองลงมาที่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต วัดปริมาณฝนได้ 0.2 มิลลิเมตร

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy