สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2562

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองพังงา จ.พังงา วัดปริมาณฝนได้ 25.2 มิลลิเมตร รองลงมาที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณฝนได้ 8.0 มิลลิเมตร

reportwater 20december2019 1

โดยในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานมีฝนตกเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนบน ทั้งทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตก ส่วนพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างไม่มีฝนตก และสำหรับปริมาณฝนของวันนี้ยังไม่มีฝนตกในพื้นที่

reportwater 20december2019 2

สถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00 น. พบว่า ระดับน้ำในลำน้ำสายหลักของลุ่มน้ำที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่ระดับน้ำในลำน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งมากกว่า 1.0 เมตร ประกอบกับปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง เมื่อวานในภาพรวมมีฝนตกเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนบน

reportwater 20december2019 3

ดังนั้นสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ วันนี้ยังอยู่ในสภาวะปกติ ยกเว้นในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำโกลกสถานการณ์อยู่ในสภาวะเตือนภัยธงแดง เนื่องจากขณะนี้ระดับน้ำได้ล้นตลิ่งที่บริเวณปลายน้ำ และระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากฝนหยุดตก ขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

reportwater 20december2019 4

สำหรับการคาดการณ์ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้า (คาดการณ์ ณ เวลา 19:00 น. วันที่ 19 ธันวาคม 2562) พบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกมากที่สุดได้แก่พื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำโกลก ประกอบด้วยพื้นที่บริเวณ อ.แว้ง อ.สุไหงโกลก และ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จะมีฝนตกเฉลี่ยในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้าประมาณ 4.2, 4.4 และ 4.5 มิลลิเมตร ตามลำดับ

reportwater 20december2019 5

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy