สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2562

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.ปัตตานี จ.ปัตตานี วัดปริมาณฝนได้ 14.4 มิลลิเมตร รองลงมาที่ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา วัดปริมาณฝนได้ 11.4 มิลลิเมตร

reportwater 17december2019 1

โดยในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานมีฝนตกบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ส่วนทางด้านพื้นที่ภาคใต้ทางด้านทะเลอันดามันไม่มีฝนตก และสำหรับปริมาณฝนของวันนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อยที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัดปริมาณฝนได้ 3.6 มิลลิเมตร

reportwater 17december2019 2

สถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00 น. พบว่า ระดับน้ำในลำน้ำสายหลักของลุ่มน้ำที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่ระดับน้ำในลำน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งมากกว่า 1.0 เมตร ประกอบกับปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง เมื่อวานในภาพรวมมีฝนตกเฉพาะริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ดังนั้นสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ วันนี้ยังอยู่ในสภาวะปกติ

reportwater 17december2019 3

สำหรับการคาดการณ์ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้า (คาดการณ์ ณ เวลา 19:00 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2562) พบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกมากที่สุดได้แก่พื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี ประกอบด้วยพื้นที่บริเวณ อ.เบตง อ.ธารโต อ.บันนังสตา อ.กรงปินัง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา อ.แม่ลาน และ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี จะมีฝนตกเฉลี่ยในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้าประมาณ 11.3, 31.1 และ 45.0 มิลลิเมตร ตามลำดับ

reportwater 17december2019 4

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy