สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2562

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง วัดปริมาณฝนได้ 33.2 มิลลิเมตร รองลงมาที่ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง วัดปริมาณฝนได้ 20.6 มิลลิเมตร

reportwater 16december2019 1

โดยในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานมีฝนตกบริเวณชายฝั่งทะเลของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนทางด้านพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเล็กน้อย และสำหรับปริมาณฝนของวันนี้ยังไม่มีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้

reportwater 16december2019 2

สถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00 น. พบว่า ระดับน้ำในลำน้ำสายหลักของลุ่มน้ำที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่ระดับน้ำในลำน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งมากกว่า 1.0 เมตร ประกอบกับปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง เมื่อวานในภาพรวมมีฝนตกเฉพาะริมชายฝั่งทะเล ดังนั้นสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ วันนี้ยังอยู่ในสภาวะปกติ

reportwater 16december2019 3

สำหรับการคาดการณ์ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้า (คาดการณ์ ณ เวลา 19:00 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2562) พบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกมากที่สุดได้แก่พื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี ประกอบด้วยพื้นที่บริเวณ อ.เบตง อ.ธารโต อ.บันนังสตา อ.กรงปินัง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา อ.แม่ลาน และ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี จะมีฝนตกเฉลี่ยในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้าประมาณ 7.8, 28.5 และ 55.1 มิลลิเมตร ตามลำดับ

 reportwater 16december2019 4

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy