สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2562

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัดปริมาณฝนได้ 6.0 มิลลิเมตร รองลงมาที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณฝนได้ 5.8 มิลลิเมตร

reportwater 9december2019 1

โดยในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานมีฝนตกน้อย และตกเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเล ส่วนทางด้านพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกไม่มีฝนตก และสำหรับปริมาณฝนของวันนี้ยังไม่มีฝนตก

reportwater 9december2019 2

สถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00 น. พบว่า ระดับน้ำในลำน้ำสายหลักของลุ่มน้ำที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่ระดับน้ำในลำน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งมากกว่า 1.0 เมตร ประกอบกับปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง เมื่อวานในภาพรวมมีฝนตกเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

reportwater 9december2019 3

 

ดังนั้นสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ วันนี้ยังอยู่ในสภาวะปกติ สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำโกลกขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโกลกบริเวณปลายน้ำได้ลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้ว และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

reportwater 9december2019 4

สำหรับการคาดการณ์ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้า (คาดการณ์ ณ เวลา 19:00 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2562) พบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกมากที่สุดได้แก่พื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี ประกอบด้วยพื้นที่บริเวณ อ.เบตง อ.ธารโต อ.บันนังสตา อ.กรงปินัง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา อ.แม่ลาน และ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี จะมีฝนตกเฉลี่ยในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้าประมาณ 4.1, 4.8 และ 15.2 มิลลิเมตร ตามลำดับ

reportwater 9december2019 5

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy