สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2562

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณฝนได้ 22.8 มิลลิเมตร รองลงมาที่ ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัดปริมาณฝนได้ 17.6 มิลลิเมตร

reportwater 5december2019 1

โดยในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเล ส่วนทางด้านพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกน้อย และสำหรับปริมาณฝนของวันนี้มีฝนตกเล็กน้อยที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณฝนได้ 3.2 มิลลิเมตร

reportwater 5december2019 2

สถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00 น. พบว่า ระดับน้ำในลำน้ำสายหลักของลุ่มน้ำที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่ระดับน้ำในลำน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งมากกว่า 1.0 เมตร ประกอบกับปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง เมื่อวานในภาพรวมมีฝนตกเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

reportwater 5december2019 3

ดังนั้นสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ วันนี้ยังอยู่ในสภาวะปกติ ยกเว้นพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำโกลกขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโกลกบริเวณปลายน้ำได้ล้นตลิ่ง อยู่ในระดับเตือนภัยธงแดง ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

reportwater 5december2019 4

สำหรับการคาดการณ์ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้า (คาดการณ์ ณ เวลา 19:00 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2562) พบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกมากที่สุดได้แก่พื้นที่ลุ่มน้ำคลองมำบัง ประกอบด้วยพื้นที่บริเวณ อ.ควนโดน และ อ.เมืองสตูล จ.สตูล จะมีฝนตกเฉลี่ยในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้าประมาณ 11.3, 13.4 และ 15.0 มิลลิเมตร ตามลำดับ

reportwater 5december2019 5

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy