สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2562

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณฝนได้ 59.4 มิลลิเมตร รองลงมาที่ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา วัดปริมาณฝนได้ 30.0 มิลลิเมตร

reportwater 4december2019 1

โดยในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานมีฝนตกหนักทั่วพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกมากกว่าพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และสำหรับปริมาณฝนของวันนี้มีฝนตกเล็กน้อยที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณฝนได้ 18.0 มิลลิเมตร

reportwater 4december2019 2

สถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00 น. พบว่า ระดับน้ำในลำน้ำสายหลักของลุ่มน้ำที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่ระดับน้ำในลำน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งมากกว่า 1.0 เมตร ประกอบกับปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง เมื่อวานในภาพรวมมีฝนตกทั่วพื้นที่ภาคใต้ โดยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกมากกว่าพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

reportwater 4december2019 3

ดังนั้นสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ วันนี้ยังอยู่ในสภาวะปกติ ยกเว้นพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำโกลกขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโกลกบริเวณปลายน้ำได้ล้นตลิ่ง อยู่ในระดับเตือนภัยธงแดง ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

reportwater 4december2019 4

สำหรับการคาดการณ์ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้า (คาดการณ์ ณ เวลา 19:00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2562) พบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกมากที่สุดได้แก่พื้นที่ลุ่มน้ำคลองนาท่อม ประกอบด้วยพื้นที่บริเวณ อ.ศรีนครินทร์ และ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง จะมีฝนตกเฉลี่ยในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้าประมาณ 34.6, 38.5 และ 44.8 มิลลิเมตร ตามลำดับ

reportwater 4december2019 5

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy